Kurs z egzaminem Basic VCA

€250 €230

Przeznaczony dla pracujących na stanowiskach o podwyższonym ryzyku. Wymagany w budownictwie, logistyce i wielu gałęziach przemysłu.

SKU: BVCA Kategoria:
 1. General Details

  Kurs z egzaminem Basic VCA (Basis VCA/B-VCA) to podstawowe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa pracy przeznaczone jest praktycznie dla każdego kto ma do czynienia z jakimkolwiek ryzykiem. Uprawnienia B-VCA wymagane są w budownictwie, transporcie, zakładach petrochemicznych, zieleni miejskiej. Słowem wszędzie tam, gdzie występuje większe niż standardowe zagrożenie. Coraz częściej również Dyplom B-VCA wymagany jest w ogrodnictwie. Uprawnienia ważne są 10 lat.

  W ramach kursu oferujemy solidną porcję wiedzy, materiały szkoleniowe, catering, darmowy parking i świetną atmosferę.

  Kurs organizowany jest co niedzielę w naszym stacjonarnym ośrodku szkoleniowym. Kurs jest jednodniowy. Trwa 8 godzin i obejmuje swoim zakresem:

  • Historia VCA.
  • Prawo Pracy (obowiązki pracodawcy i pracownika).
  • Ergonomia miejsca pracy.
  • Ryzyko i bezpieczeństwo.
  • Wypadki w pracy i zapobieganie wypadkom.
  • Substancje i materiały niebezpieczne (wpływ na człowieka i środowisko).
  • Pożar i ewakuacja (klasyfikacja, gaszenie, zasady postępowania).
  • Praca na wysokości (rusztowania, kosze wysokościowe, drabiny).
  • Dźwigi i podnośniki.
  • Wózki widłowe, transport poziomy.
  • Zagrożenia przy pracy z elektrycznością.
  • Narzędzia elektryczne i akumulatorowe.
  • Prace szczególnie niebezpieczne, pomieszczenia zamknięte, pozwolenie na pracę.
  • Narzędzia ręczne.
  • Środki ochrony osobistej.

  Egzamin B-VCA przeprowadzany jest w formie testu komputerowego zawierającego 40 pytań zamkniętych. Większość pytań jest wielokrotnego wyboru. Wynik egzaminu znany jest od razu po jego zakończeniu. Egzaminy w naszym ośrodku prowadzi licencjonowany przez VCA-Infra, Instytut Het Certificaat, który zarejestrowany jest pod numerem: 9644570.

  Po zdaniu egzaminu otrzymasz dyplom potwierdzający Twoje umiejętności, plastikową kartę do okazywania w zakładzie pracy oraz zostaniesz wpisany do Centralnego Rejestru Dyplomów VCA. Odbiór dyplomów następuje w ciągu 7 dni od zdania egzaminu. Dyplomy wysyłamy pocztą, ale można je również odebrać w Ośrodku Akademii VCA.

 2. Jak wziąć udział w kursie

  Aby wziąć udział w Kursie z egzaminem B-VCA, należy skorzystać z jednej z dwóch wybranych form:

  Pamiętaj, tylko wpłacona w terminie opłata egzaminacyjna umożliwi Ci przystąpienie do egzaminu.

 3. Lokalizacja ośrodka szkoleniowego
 4. Zobacz też podobne produkty