Kurs z egzaminem Basic VCA

$250 $230

Przeznaczony dla pracujących na stanowiskach o podwyższonym ryzyku. Wymagany w budownictwie, logistyce i wielu gałęziach przemysłu.

SKU: BVCA Kategoria:
 1. General Details

  Kurs z egzaminem Basic VCA (Basis VCA/B-VCA) to podstawowe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa pracy przeznaczone jest praktycznie dla każdego kto ma do czynienia z podwyższonym ryzykiem. Jeżeli pracę wykonujesz za pomocą jakiegokolwiek narzędzia, maszyny lub środka chemicznego, lub środowisko pracy może powodować dodatkowe niebezpieczeństwa (praca przy torach czy drogach) to ten kurs jest dla Ciebie. Uprawnienia B-VCA wymagane są w budownictwie, transporcie, zakładach petrochemicznych, zieleni miejskiej. Słowem wszędzie tam, gdzie występuje większe niż standardowe zagrożenie. Coraz częściej również Dyplom B-VCA wymagany jest w ogrodnictwie. Uprawnienia ważne są 10 lat.

  W ramach kursu oferujemy solidną porcję wiedzy, materiały szkoleniowe, catering, darmowy parking i świetną atmosferę.

  Kurs organizowany jest co niedzielę w naszym stacjonarnym ośrodku szkoleniowym. Kurs jest jednodniowy. Trwa 8 godzin i obejmuje swoim zakresem:

  • Historia VCA.
  • Prawo Pracy (obowiązki pracodawcy i pracownika).
  • Ergonomia miejsca pracy.
  • Ryzyko i bezpieczeństwo.
  • Wypadki w pracy i zapobieganie wypadkom.
  • Substancje i materiały niebezpieczne (wpływ na człowieka i środowisko).
  • Pożar i ewakuacja (klasyfikacja, gaszenie, zasady postępowania).
  • Praca na wysokości (rusztowania, kosze wysokościowe, drabiny).
  • Dźwigi i podnośniki.
  • Wózki widłowe, transport poziomy.
  • Zagrożenia przy pracy z elektrycznością.
  • Narzędzia elektryczne i akumulatorowe.
  • Prace szczególnie niebezpieczne, pomieszczenia zamknięte, pozwolenie na pracę.
  • Narzędzia ręczne.
  • Środki ochrony osobistej.

  Egzamin Basic VCA przeprowadzany jest w formie testu komputerowego zawierającego 40 pytań zamkniętych. Większość pytań jest wielokrotnego wyboru. Wynik egzaminu znany jest od razu po jego zakończeniu. Egzaminy w naszym ośrodku prowadzi licencjonowany przez VCA-Infra, Instytut Het Certificaat, który zarejestrowany jest pod numerem: 9644570.

  Po zdaniu egzaminu otrzymasz dyplom potwierdzający Twoje umiejętności, plastikową kartę do okazywania w zakładzie pracy oraz zostaniesz wpisany do Centralnego Rejestru Dyplomów VCA. Kartę z numerem dyplomu odbierzesz w dniu kursu, a dyplom wyślemy do Ciebie pierwszego dnia roboczego po terminie egzaminu.

 2. Jak wziąć udział w kursie

  Aby wziąć udział w Kursie z egzaminem B-VCA, należy skorzystać z jednej z dwóch wybranych form:

  Pamiętaj, tylko wpłacona w terminie opłata egzaminacyjna umożliwi Ci przystąpienie do egzaminu.

 3. Lokalizacja ośrodka szkoleniowego
 4. Zobacz też podobne produkty