Kurs z egzaminem Basic VCA

€250 €210

Przeznaczony dla pracujących na stanowiskach o podwyższonym ryzyku. Wymagany w budownictwie, logistyce i wielu gałęziach przemysłu.

SKU: BVCA Kategoria:
General Details

Kurs z egzaminem Basic VCA (Basis VCA/B-VCA) to podstawowe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa pracy przeznaczone jest praktycznie dla każdego kto ma do czynienia z jakimkolwiek ryzykiem. Uprawnienia B-VCA wymagane są w budownictwie, transporcie, zakładach petrochemicznych, zieleni miejskiej. Słowem wszędzie tam, gdzie występuje większe niż standardowe zagrożenie. Coraz częściej również Dyplom B-VCA wymagany jest w ogrodnictwie. Uprawnienia ważne są 10 lat.

W ramach kursu oferujemy solidną porcję wiedzy, materiały szkoleniowe, catering, darmowy parking i świetną atmosferę.

Kurs organizowany jest co niedzielę w naszym stacjonarnym ośrodku szkoleniowym. Kurs jest jednodniowy. Trwa 8 godzin i obejmuje swoim zakresem:

 • Historia VCA.
 • Prawo Pracy (obowiązki pracodawcy i pracownika).
 • Ergonomia miejsca pracy.
 • Ryzyko i bezpieczeństwo.
 • Wypadki w pracy i zapobieganie wypadkom.
 • Substancje i materiały niebezpieczne (wpływ na człowieka i środowisko).
 • Pożar i ewakuacja (klasyfikacja, gaszenie, zasady postępowania).
 • Praca na wysokości (rusztowania, kosze wysokościowe, drabiny).
 • Dźwigi i podnośniki.
 • Wózki widłowe, transport poziomy.
 • Zagrożenia przy pracy z elektrycznością.
 • Narzędzia elektryczne i akumulatorowe.
 • Prace szczególnie niebezpieczne, pomieszczenia zamknięte, pozwolenie na pracę.
 • Narzędzia ręczne.
 • Środki ochrony osobistej.

Egzamin B-VCA przeprowadzany jest w formie testu komputerowego zawierającego 40 pytań zamkniętych. Większość pytań jest wielokrotnego wyboru. Wynik egzaminu znany jest od razu po jego zakończeniu. Egzaminy w naszym ośrodku prowadzi licencjonowany przez VCA-Infra, Instytut Het Certificaat, który zarejestrowany jest pod numerem: 9644570.

Po zdaniu egzaminu otrzymasz dyplom potwierdzający Twoje umiejętności, plastikową kartę do okazywania w zakładzie pracy oraz zostaniesz wpisany do Centralnego Rejestru Dyplomów VCA. Odbiór dyplomów następuje w ciągu 7 dni od zdania egzaminu. Dyplomy wysyłamy pocztą, ale można je również odebrać w Ośrodku Akademii VCA.

Jak wziąć udział w kursie

Aby wziąć udział w Kursie z egzaminem B-VCA, należy skorzystać z jednej z dwóch wybranych form:

Pamiętaj, tylko wpłacona w terminie opłata egzaminacyjna umożliwi Ci przystąpienie do egzaminu.

Lokalizacja ośrodka szkoleniowego