Kurs z egzaminem VIL VCU

$400 $400

Kurs jest przeznaczony dla pracowników i managerów biur pośrednictwa pracy. Certyfikat VIL VCU świadczy o tym, że pracownik zna zasady zarządzania, delegowania oraz nadzoru nad pracownikami delegowanymi.

SKU: VILVCU Kategoria:
General Details

Kurs VIL VCU jest przeznaczony dla osób pełniących rolę pracowników profilaktycznych oraz pracowników i managerów biur pośrednictwa pracy. Certyfikat VIL VCU świadczy o tym, że pracownik zna zasady zarządzania, delegowania oraz nadzoru nad pracownikami delegowanymi. Kurs swoim zakresem obejmuje wszystkie zagadnienia omawiane na kursie VOL VCA oraz dodatkowo zawiera informacje przeznaczone specjalnie dla pośredników. Są to między innymi zagadnienia dotyczące odpowiedzialności biura pośrednictwa pracy za pracowników delegowanych, oraz budowanie prawidłowych relacji między biurem pracy a pracownikiem. Uprawnienia ważne są 10 lat.

W ramach kursu oferujemy solidną porcję wiedzy, materiały szkoleniowe, catering, darmowy parking i świetną atmosferę.

Kurs organizowany jest zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem w naszym stacjonarnym ośrodku szkoleniowym. Kurs jest dwu dniowy. Trwa 16 godzin i obejmuje swoim zakresem:

 • Historia VCA.
 • Prawo Pracy (obowiązki pracodawcy, pracownika i bura pracy).
 • Ergonomia miejsca pracy.
 • Ryzyko i bezpieczeństwo.
 • Wypadki w pracy i zapobieganie wypadkom.
 • Substancje i materiały niebezpieczne (wpływ na człowieka i środowisko).
 • Pożar i ewakuacja (klasyfikacja, gaszenie, zasady postępowania).
 • Praca na wysokości (rusztowania, kosze wysokościowe, drabiny).
 • Dźwigi i podnośniki.
 • Wózki widłowe, transport poziomy.
 • Zagrożenia przy pracy z elektrycznością.
 • Narzędzia elektryczne i akumulatorowe.
 • Prace szczególnie niebezpieczne, pomieszczenia zamknięte, pozwolenie na pracę.
 • Narzędzia ręczne.
 • Środki ochrony osobistej.

Egzamin VIL VCU przeprowadzany jest w formie testu komputerowego zawierającego 70 pytań zamkniętych. Większość pytań jest wielokrotnego wyboru. Wynik egzaminu znany jest od razu po jego zakończeniu. Egzaminy w naszym ośrodku prowadzi licencjonowany przez VCA-Infra, Instytut Het Certificaat, który zarejestrowany jest pod numerem: 9644570.

Po zdaniu egzaminu otrzymasz dyplom potwierdzający Twoje umiejętności, plastikową kartę do okazywania w zakładzie pracy oraz zostaniesz wpisany do Centralnego Rejestru Dyplomów VCA. Odbiór dyplomów następuje w ciągu 7 dni od zdania egzaminu. Dyplomy wysyłamy pocztą, ale można je również odebrać w Ośrodku Akademii VCA.

UWAGA: Szkolenie i egzamin prowadzone są w języku polskim lub niderlandzkim. Instytut INFRA nie przewiduje możliwości zdawania egzaminu VIL VCU w języku polskim. Obowiązującym językiem na egzaminie jest język niderlandzki. Wymagana jest znajomość języka niderlandzkiego na poziomie B.

Jak wziąć udział w kursie

Aby wziąć udział w Kursie z egzaminem B-VCA, należy skorzystać z jednej z dwóch wybranych form:

Pamiętaj, tylko wpłacona w terminie opłata egzaminacyjna umożliwi Ci przystąpienie do egzaminu.

Comments

Zostaw komentarz