Kursy VCA

Kurs z egzaminem VIL VCU

Kurs jest przeznaczony dla pracowników i managerów biur pośrednictwa pracy. Certyfikat VIL VCU świadczy o tym, że pracownik zna zasady zarządzania, delegowania oraz nadzoru nad pracownikami delegowanymi.

Kurs z egzaminem VOL VCA

Rozszerzony kurs z zakresu bezpieczeństwa pracy. Przeznaczony jest dla osób zarządzających personelem (kierowników) oraz osób wykonujących zadania bez nadzoru. 

Kurs z egzaminem Basic VCA

Przeznaczony dla pracujących na stanowiskach o podwyższonym ryzyku. Wymagany w budownictwie, logistyce i wielu gałęziach przemysłu.