Kurs z egzaminem VOL VCA

€300 €275

Rozszerzony kurs z zakresu bezpieczeństwa pracy. Przeznaczony jest dla osób zarządzających personelem w różnych branżach, na stanowiskach o podwyższonym ryzyku. Jeśli masz do czynienia z elektro-narzędziami, pracujesz w budownictwie, logistyce lub przemyśle a do tego jesteś kierownikiem jest to kurs dla Ciebie.

SKU: VOLVCA Kategoria:

Kurs z egzaminem VOL VCA to rozszerzone szkolenie z zakresu bezpieczeństwa pracy przeznaczone dla kierowników i managerów zarządzających personelem w miejscu pracy. Uprawnienia VOL VCA wymagane są np. w budownictwie, transporcie, zakładach petrochemicznych, przemyśle stoczniowym. Słowem wszędzie tam, gdzie występuje większe niż standardowe zagrożenie oraz pracuje zarządzany przez nas personel. Uprawnienia ważne są 10 lat.

W ramach kursu oferujemy solidną porcję wiedzy, materiały szkoleniowe, catering, darmowy parking i świetną atmosferę.

Kurs organizowany jest co niedzielę w naszym stacjonarnym ośrodku szkoleniowym. Kurs jest jedno lub dwu dniowy. Trwa 8 lub 16 godzin i obejmuje swoim zakresem:

 • Historia VCA.
 • Prawo Pracy (obowiązki pracodawcy i pracownika).
 • Ergonomia miejsca pracy.
 • Ryzyko i bezpieczeństwo.
 • Wypadki w pracy i zapobieganie wypadkom.
 • Substancje i materiały niebezpieczne (wpływ na człowieka i środowisko).
 • Pożar i ewakuacja (klasyfikacja, gaszenie, zasady postępowania).
 • Praca na wysokości (rusztowania, kosze wysokościowe, drabiny).
 • Dźwigi i podnośniki.
 • Wózki widłowe, transport poziomy.
 • Zagrożenia przy pracy z elektrycznością.
 • Narzędzia elektryczne i akumulatorowe.
 • Prace szczególnie niebezpieczne, pomieszczenia zamknięte, pozwolenie na pracę.
 • Narzędzia ręczne.
 • Środki ochrony osobistej.

Egzamin VOL VCA przeprowadzany jest w formie testu komputerowego zawierającego 70 pytań zamkniętych. Większość pytań jest wielokrotnego wyboru. Wynik egzaminu znany jest od razu po jego zakończeniu. Egzaminy w naszym ośrodku prowadzi licencjonowany przez VCA-Infra, Instytut Het Certificaat, który zarejestrowany jest pod numerem: 9644570.

Po zdaniu egzaminu otrzymasz dyplom potwierdzający Twoje umiejętności, plastikową kartę do okazywania w zakładzie pracy oraz zostaniesz wpisany do Centralnego Rejestru Dyplomów VCA. Odbiór dyplomów następuje w ciągu 7 dni od zdania egzaminu. Dyplomy wysyłamy pocztą, ale można je również odebrać w Ośrodku Akademii VCA.

UWAGA: Szkolenie i egzamin prowadzone są w języku niderlandzkim lub angielskim. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć w języku polskim, natomiast Ustawodawca nie przewiduje możliwości zdawania egzaminu VOL VCA w języku polskim.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *