Kurs z egzaminem VOL VCA

$350 $350

Rozszerzony kurs z zakresu bezpieczeństwa pracy. Przeznaczony jest dla osób zarządzających personelem (kierowników) oraz osób wykonujących zadania bez nadzoru. 

SKU: VOLVCA Kategoria:
General Details

Kurs z egzaminem VOL VCA to rozszerzone szkolenie z zakresu bezpieczeństwa pracy przeznaczone dla kierowników i managerów zarządzających personelem w miejscu pracy oraz osób wykonujących zadania bez nadzoru (np. dla jednoosobowych działaności gospodarczych ZZP). Uprawnienia VOL VCA wymagane są np. w budownictwie, transporcie, zakładach petrochemicznych, przemyśle stoczniowym. Tam, gdzie występuje większe niż standardowe zagrożenie oraz pracuje zarządzany przez nas personel lub tam gdzie wykonujemy zadania bez nadzoru inwestorskiego lub kierowniczego. Uprawnienia ważne są 10 lat.

W ramach kursu oferujemy solidną porcję wiedzy, materiały szkoleniowe, catering, darmowy parking i świetną atmosferę.

Kurs organizowany jest raz w miesiącu w naszym stacjonarnym ośrodku szkoleniowym. Kurs jest dwu dniowy. Trwa 16 godzin i obejmuje swoim zakresem:

 • Historia VCA.
 • Prawo Pracy (obowiązki pracodawcy i pracownika).
 • Ergonomia miejsca pracy.
 • Ryzyko i bezpieczeństwo.
 • Wypadki w pracy i zapobieganie wypadkom.
 • Substancje i materiały niebezpieczne (wpływ na człowieka i środowisko).
 • Pożar i ewakuacja (klasyfikacja, gaszenie, zasady postępowania).
 • Praca na wysokości (rusztowania, kosze wysokościowe, drabiny).
 • Dźwigi i podnośniki.
 • Wózki widłowe, transport poziomy.
 • Zagrożenia przy pracy z elektrycznością.
 • Narzędzia elektryczne i akumulatorowe.
 • Prace szczególnie niebezpieczne, pomieszczenia zamknięte, pozwolenie na pracę.
 • Narzędzia ręczne.
 • Środki ochrony osobistej.

Egzamin VOL VCA przeprowadzany jest w formie testu komputerowego zawierającego 70 pytań zamkniętych. Egzamin trwa 75 minut. Większość pytań jest wielokrotnego wyboru. Wynik egzaminu znany jest od razu po jego zakończeniu. Egzaminy w naszym ośrodku prowadzi licencjonowany przez VCA-Infra, Instytut Het Certificaat, który zarejestrowany jest pod numerem: 9644570.

Po zdaniu egzaminu otrzymasz dyplom potwierdzający Twoje umiejętności, plastikową kartę do okazywania w zakładzie pracy oraz zostaniesz wpisany do Centralnego Rejestru Dyplomów VCA. Odbiór dyplomów następuje w ciągu 7 dni od zdania egzaminu. Dyplomy wysyłamy pocztą, ale można je również odebrać w Ośrodku Akademii VCA.

UWAGA: Zajęcia prowadzone są w języku polskim, angielskim lub niderlandzkim. Egzamin VOL VCA przeprowadzany jest w jednym z języków do wyboru: niderlandzki, angielski, niemiecki lub francuski i wymaga znajomości wybranego języka na poziomie B. Ustawodawca nie przewiduje możliwości zdawania egzaminu VOL VCA w języku polskim.

Comments

Zostaw komentarz