BHV – Pracownik reagowania kryzysowego

Od: 240.00

Wszyscy nasi absolwenci, mają w Akademii specjalne zniżki. Podaj nam numer Twojego Dyplomu VCA, Dyplomu Spawacza/Montera Światłowodów – a zdobędziesz 30 euro zniżki. Wpisz same cyfry bez kropek i innych znaków

Opis

Opis

Wszyscy pracodawcy w Niderlandach zobowiązani są do zorganizowania służb ratowniczych w zakładzie pracy. Służby ratownicze to osoby posiadające uprawnienia BHV (reagowanie kryzysowe) i EHBO (pierwsza pomoc przedmedyczna). Ma to na celu ochronę pracowników, klientów i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy. Liczba pracowników reagowania kryzysowego BHV uzależniona jest od stopnia ryzyka występującego w danym zakładzie pracy. Im groźniejsze ryzyka występują w danym zakładzie pracy, tym więcej pracowników powinno posiadać uprawnienia BHV. Zespół ratowniczy musi być stale obecny na terenie zakładu pracy. Oznacza to, że jeśli firma pracuje na jedną zmianę, w firmie powinien być co najmniej jeden pracownik reagowania kryzysowego BHV. Służą temu odpowiednie szkolenia BHV (Bedrijfshulpverlener) przygotowujące pracowników do aktywnego działania w sytuacjach kryzysowych, zwłaszcza tych, które zagrażają życiu.

Kurs BHV obejmuje cztery główne obszary:

  • Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacji nie zagrażającej życiu (opatrywanie ran, urazy oka, zwichnięcia, skręcenia, złamania, poparzenia, właściwe wyposażenie apteczki podręcznej).
  • Postępowanie w sytuacji zagrażającej życiu (wywiad wg modelu SAMPLE, właściwe powiadamianie służb ratowniczych, zatrzymanie krążenia, reanimacja, defibrylacja aparatem AED, pozycja bezpieczna, udrożnienia dróg oddechowych, zadławienia, krwotok, udar mózgu, epilepsja, urazy głowy, wstrząśnienia mózgu, zawał serca, amputacja urazowa).
  • Postępowanie w przypadku pożaru (powstawanie i rozprzestrzenianie się pożaru, identyfikacja pożaru, specyficzne zagrożenia pożarowe, środki gaśnicze, gaszenie pożarów w zarodku, sprzęt ochrony przeciwpożarowej)
  • Postępowanie w przypadku ewakuacji (drogi, wyjścia, oznaczenie i oświetlenie dróg ewakuacyjny, miejsce zbiórki, sprzęt ewakuacyjny, sprawne przeprowadzenie ewakuacji, chwyty Rauteka, ewakuacja osób niepełnosprawnych, ewakuacja osób nieprzytomnych, odpowiednie powiadomienie i komunikacja ze służbami ratowniczymi)

Na kursie BHV przygotowujemy pracowników reagowania kryzysowego do podjęcia aktywnego działania w sytuacji zagrożenia. Dzięki temu będziesz potrafił właściwie ocenić sytuację i podjąć odpowiednie działania do czasu przybycia służb ratowniczych. A w przypadku konieczności udzielenia pierwszej pomocy, będziesz potrafił jej udzielić.

Umiejętności zdobyte na kursie BHV w połączeniu z kursem Basic VCA lub VOL VCA zdecydowanie zwiększają Twoje szanse na znalezienie dobrze płatnej pracy.

Pracownicy reagowania kryzysowego muszą trenować swoje umiejętności dlatego uprawnienia BHV wydawane są na rok.

You may also like…