Aktualności

05/09/2019

Zagrożenie wybuchem – ATEX

ATEX od francuskiego określenia Atmosphères Explosibles. To dyrektywa Unii Europejskiej określająca wymagania jakie musi spełniać każdy produkt, który można stosować w strefach zagrożonych wybuchem. Szczegółowe wymagania, oraz sposób oznakowania konkretnych produktów, podane są w poszczególnych normach związanych z dyrektywą ATEX. Wymagania co do pozostałych produktów, które nie zostały objęte normami, określają poszczególne kraje członkowskie UE. Wymaganie te nie mogą być sprzeczne z ogólną dyrektywą ATEX ani nie mogą dodatkowo zaostrzać jej wymagań.

Dodatkowo dyrektywa ATEX nakłada obowiązek certyfikacji CE, o której wcześniej pisaliśmy. Zatem każdy produkt posiadający dopuszczenie do pracy w atmosferze zagrożonej wybuchem, musiał wcześniej uzyskać certyfikat CE.

Szerzej o oznakowaniu narzędzi dopuszczonych do pracy w atmosferze zagrażającej wybuchem i sposobach oznaczania poszczególnych stref opowiadamy na naszych kursach VCA. Wiedza ta jest wymagana na egzaminach Basic VCA i VOL VCA.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapisz się na kurs Basic VCA.

Aktualności , , , , , ,

Zostaw komentarz