Aktualności

19/08/2019

Certyfikat Europejski – jak się nie dać nabić w butelkę

Logo Certyfikatu Europejskiego (Conformité Européenne) umieszczone na produkcie jest deklaracją producenta, że oznakowany wyrób spełnia wymagania dyrektyw Unii Europejskiej i jest dopuszczony do obrotu na terenie Unii Europejskiej. Dyrektywy te dotyczą zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska.

Umieszczając znak CE na wyrobie producent deklaruje, że wyrób został przez niego (lub na jego zlecenie przez wyznaczony do tego organ kontrolny) poddany właściwej ocenie zgodności przed wprowadzeniem go na rynek. Tym samym spełnia stawiane przed nim wymagania prawne umożliwiające jego sprzedaż na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego w skład którego wchodzą państwa członkowskie UE, kraje EFTA (Islandia, Norwegia, Liechtenstein), oraz Turcja.

Znak CE jest znakiem zastrzeżonym tylko dla produktów, które opisaliśmy wyżej. Ściśle określone jest jego użycie, umiejscowienie, kształt i kolorystyka. Wszystko znajduje się w dokumencie Rady Unii Europejskiej o numerze 93/465/WE. Słowem, nie każdy może używać znaku CE, bo nie jest on elementem marketingowym tylko deklaracją bezpieczeństwa produktu. Niewłaściwe lub nieuprawnione użycie znaku CE na produktach nie spełniających wymaganych wytycznych jest zagrożone karą.

Po wprowadzeniu dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących certyfikacji CE, pojawiło się na różnych wyrobach “alternatywne” logo CE. Głównie na podróbkach i “równie dobrych” wyrobach pochodzenia dalekowschodniego. Znak ten tzw. “China Export” jest niezwykle podobny do Certyfikatu Europejskiego i może wprowadzić w błąd. Produkty te zwykle są tańsze od produktów oznaczonych właściwym certyfikatem, często dobrze wizualnie podrobione, ale czy spełniają normy bezpieczeństwa? Tego nie widać gołym okiem, aby to stwierdzić produkt musiałby być poddany rygorystycznym próbom. Na pewno nikt nie przetestował ich pod kątem bezpieczeństwa i należy przyjąć, że nie spełniają one żadnych wymagań z tym związanych.

Przestrzegamy Was przed produktami oznaczonymi znakiem China Export. Nie warto oszczędzać na bezpieczeństwie. Budujmy razem bezpieczenie!

 

Aktualności

Zostaw komentarz