Tag Archives: wysoka temperatura

Uwaga – Wysokie temperatury!

Pracodawco – Uwaga wysokie temperatury! Wysoka temperatura to wielopłaszczyznowe ryzyko w miejscu pracy, to możliwość udaru, poparzenia słonecznego, odwodnienia i wielu innych niebezpiecznych dla zdrowia pracowników konsekwencji. Twoim zadniem jest dopasowanie warunków pracy do panującego ryzyka, co zatem zrobić? 🔹Wyposaż pracowników w odpowiednią odzież ochronną – musi być lekka, ale zarazem zakrywać jak największą powierzchnię […]

Aktualności