Toolbox Meeting

25/09/2023

Toolbox Meeting

To forma szkolenia organizowanego w zakładzie pracy lub miejscu pracy przez pracodawcę. Odbywa się w godzinach pracy. Jest krótkim szkoleniem dotyczącym zwykle jednego maksymalnie dwóch tematów. Obecność na toolbox meetingach jest obowiązkowa i zwykle rejestrowana.