Kurs on-line – Basic VCA

19/03/2020

Kurs on-line – Basic VCA

Current Status
Not Enrolled
Price
210
Get Started
This kurs is currently closed

Basic VCA to podstawowe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa pracy, przeznaczone jest dla każdego kto ma do czynienia z ryzykiem. Uprawnienia B-VCA wymagane są w budownictwie, transporcie, zakładach petrochemicznych, zieleni miejskiej. Wszędzie tam, gdzie występuje większe niż standardowe zagrożenie. Coraz częściej również Dyplom B-VCA wymagany jest w ogrodnictwie. Uprawnienia ważne są 10 lat.

W ramach kursu oferujemy solidną porcję wiedzy, którą zdobędziesz siedząc przed swoim własnym komputerem, oraz Oficjalny Egzamin Basic VCA w naszym ośrodku szkoleniowym. W wybranym przez Ciebie terminie.

 • Historia VCA.
 • Prawo Pracy (obowiązki pracodawcy i pracownika).
 • Ergonomia miejsca pracy.
 • Ryzyko i bezpieczeństwo.
 • Wypadki w pracy i zapobieganie wypadkom.
 • Substancje i materiały niebezpieczne (wpływ na człowieka i środowisko).
 • Pożar i ewakuacja (klasyfikacja, gaszenie, zasady postępowania).
 • Praca na wysokości (rusztowania, kosze wysokościowe, drabiny).
 • Dźwigi i podnośniki.
 • Wózki widłowe, transport poziomy.
 • Zagrożenia przy pracy z elektrycznością.
 • Narzędzia elektryczne i akumulatorowe.
 • Prace szczególnie niebezpieczne, pomieszczenia zamknięte, pozwolenie na pracę.
 • Narzędzia ręczne.
 • Środki ochrony osobistej.

Egzamin B-VCA przeprowadzany jest w formie testu komputerowego zawierającego 40 pytań zamkniętych. Większość pytań jest wielokrotnego wyboru. Wynik egzaminu znany jest od razu po jego zakończeniu. Egzaminy w naszym ośrodku prowadzi licencjonowany przez SSVV ośrodek egzaminacyjny.

Po zdaniu egzaminu otrzymasz dyplom potwierdzający Twoje umiejętności, plastikową kartę do okazywania w zakładzie pracy oraz zostaniesz wpisany do Centralnego Rejestru Dyplomów VCA.